Νέα

Παραλαβή βεβαιώσεων επιτυχούς παρακολούθησης

Παραλαβή βεβαιώσεων επιτυχούς παρακολούθησης

von Maria Machairidou (Maheridou) -
Anzahl Antworten: 0

Αγαπητοί συνάδελφοι, σαςευχαριστούμε για τη συμμετοχή σαςστο σεμινάριο, το οποίο όπωςγνωρίζετε έχει ολοκληρωθεί. Μπορείτε  να περάσετε από το Π.Π.Γ.Π.Μ.  (εργάσιμες ημέρες και ώρες σχολείου) για να παραλάβετε τιςβεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης του σεμιναρίου.