Παραλαβή βεβαιώσεων επιτυχούς παρακολούθησης

Παραλαβή βεβαιώσεων επιτυχούς παρακολούθησης

από Maria Machairidou (Maheridou) -
Αριθμός απαντήσεων: 0

Αγαπητοί συνάδελφοι, σαςευχαριστούμε για τη συμμετοχή σαςστο σεμινάριο, το οποίο όπωςγνωρίζετε έχει ολοκληρωθεί. Μπορείτε  να περάσετε από το Π.Π.Γ.Π.Μ.  (εργάσιμες ημέρες και ώρες σχολείου) για να παραλάβετε τιςβεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης του σεμιναρίου.