Σχέδιο μαθήματος/εκπαιδευτικού σεναρίου

Σχεδιάστε και στη συνέχεια δημιουργήστε ένα μάθημα/εκπαιδευτικό σενάριο με την αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα στο γνωστικό σας αντικείμενο. Για τη δημιουργία του χρησιμοποιήστε το λογισμικό που έχετε διαθέσιμο στο σχολείο σας.

Για την ολοκλήρωση της εργασίας σας, θα πρέπει να "ανεβάσετε" τα παρακάτω αρχεία:

Α. Αρχείο word (ή .pdf) στο οποίο θα αναφέρονται το ονοματεπώνυμό σας και τα εξής στοιχεία για το μάθημα/διδακτικό σενάριο: 1) Σύντομη περιγραφή, 2) γνωστικό αντικείμενο ή/και διαθεματικότητα, 3) τίτλος μαθήματος, 4) τάξη/ηλικία μαθητών, 5) ενδεικτική διάρκεια, 6) σκοπός, 7) υλικοτεχνική υποδομή, 8) οργάνωση τάξης/μέθοδος διδασκαλίας και 9) πορεία της διδασκαλίας σε φάσεις (π.χ. στην 1η οθόνη επεξηγούμε......, στη 2η, τα ζευγάρια μαθητών θα πρέπει να.... κλπ).

Β. Αρχείο word (ή .pdf) στο οποίο θα υπάρχουν τα print screens από τις σελίδες/οθόνες του μαθήματός σας στο λογισμικό του διαδραστικού πίνακα. Η κάθε μία θα πρέπει να είναι αριθμημένη και σε αντιστοιχία με τις φάσεις που αναφέρονται στην πορεία διδασκαλίας.

Γ. Αρχείο word (ή . pdf) στο οποίο θα αναφέρεται, συνοπτικά, η λίστα των χαρακτηριστικών/τεχνολογικών δυνατοτήτων του διαδραστικού πίνακα που επιλέξατε να αξιοποιήσετε για τις ανάγκες του μαθήματός σας.

Η προθεσμία υποβολής της εργασίας στην πλατφόρμα λήγει στις 6 Απριλίου 2015, ώρα 12 το βράδυ.

Καλή επιτυχία!