• Εισαγωγή

  Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  Τρέχων
  • Φόρουμ
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  • Φόρουμ
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
 • Θέμα 1

  Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  Τρέχων

  Dyspraxia and other disabilities: understanding and prevent bullying through physical activities in practice.

  A proposal for managing the material of this unit:

  Step 1. Read the authors' introduction to the subject, titled "Introduction DCD - Racism".

  Step 2. Study the 2 presentations titled "Introduction to DCD definitions, terminology, affective, social & academic implications" [part A & part B].

  Step 3. Watch the 4 uploaded videos one more time...

  Step 4. Study the proposed extra-refferences.

  Step 5. Read this weeks' proposed assignement and start preparing your answers...  

 • Θέμα 2

  Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  Τρέχων

  The development of secondary students’ social (life) skills through physical education activities.

  A proposition for managing this week’s material

  1.    Study the authors' presentation, titled “Life skills in physical education”.

  2.    Read the “Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning”.

  3.    Study, read and/or watch the proposed educational material, uploaded as external links.

  4.    Read the proposed assignment and start preparing your life skills program…

  • ppt
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  • Διεύθυνση URL
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  • Διεύθυνση URL
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  • Διεύθυνση URL
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  • pdf
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  • Διεύθυνση URL
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  • Ανάθεση εργασίας
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
 • Θέμα 3

  Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  Τρέχων

  Racism, Xenophobia & Bullying: Definition, good practices, teaching strategies and methods. 

  A proposition for managing the material of this unit:

  Step 1. Study the authors' presentations about Racism & Xenofobia (A.Racism,xenophobia_eng & B.Racism,xenophobia_eng).

  Step 2. View the presentation about bullying (C.School Bulling_ESL_eng) and explore the proposed good practices that are embedded into it.

  Step 3. Study the proposed uploaded extra-references.

  Step 4. Read this weeks' proposed assignment and prepare your answers...

  • ppt
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  • ppt
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  • ppt
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  • pdf
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  • pdf
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  • pdf
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  • pdf
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  • pdf
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  • Ανάθεση εργασίας
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
 • Θέμα 4

  Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  Τρέχων

  Outdoor cooperative games and/or physical activities (health, bullying, environment-related activities etc).

  How to manage this unit?

  1. Read the authors' introduction to the subject, titled "Introduction (abstract, theoretical approach, practice)".

  2. Study the uploaded lesson plan/project titled as "School garden_lesson plan” in order to get more familiar to the designing process of similar lessons.

  3. Read this weeks' proposed assignment and start preparing your lesson plan...

  TIP: You can get more help from the authors’ reference list (to the end of the introduction file) and/or from the proposed websites.

  • pdf
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  • doc
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  • Διεύθυνση URL
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  • Διεύθυνση URL
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  • Διεύθυνση URL
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  • Ανάθεση εργασίας
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
 • Θέμα 5

  Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  Τρέχων

  Social skills and values: The social alphabet of Physical Education.

  A proposition for managing this week’s material..

  1.    Study the authors' presentation, titled “The social alphabet of PE" (pay an extra attention to the paradigms and the refference included).

  2.    Study, read and/or watch the proposed uploaded educational material.

  4.    Read the proposed assignment and start preparing your homework!

  Thank you for your cooperation,

  V. Derri, Professor

  University of Thrace

  General Secretary of the Hellenic Academy of Physical Education

  • ppt
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  • Διεύθυνση URL
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  • Διεύθυνση URL
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  • Διεύθυνση URL
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  • Διεύθυνση URL
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  • Διεύθυνση URL
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  • Διεύθυνση URL
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  • pdf
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  • pdf
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  • pdf
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  • pdf
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  • pdf
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  • Ανάθεση εργασίας
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
 • Θέμα 6

  Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  Τρέχων

  The promotion of a healthy lifestyle in elementary and secondary school education.

  How to manage this units’ material?

  Step 1. Study the first part of the presentation which is focused on adults (title: "1.Promotion of a healthy lifestyle_part A"). This is a small "gift" from the author to all trainees-educators:-)

  Step 1. Study the first part of the presentation which is focused on children and teenagers (title: "1.Promotion of a healthy lifestyle_part B").

  Step 3. Watch the 2 uploaded videos (3 & 4).

  Step 4. Read the proposed extra-references (5-11).

  Step 5. Read this weeks' proposed assignment, prepare and send me your answers!

  • pdf
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  • pdf
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  • mp4
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  • mp4
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  • pdf
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  • pdf
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  • pdf
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  • pdf
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  • pdf
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  • pdf
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  • pdf
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  • Ανάθεση εργασίας
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
 • Θέμα 7

  Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  Τρέχων

  Strategies for promoting health. Manage and promote your work, engaging your “significant others” (social media, basic management plan).

  How to manage this unit?

  1.    Study the first authors' presentation, titled " 1. Strategies for promoting health" and try to answer to the questions that are embedded to it (written with red letters).

  2.    Study the second authors' presentation, titled " 2. Work promotion_Social Media".

  3.    Download and save to your pc the file 3. Social Media Marketing Plan, study it and start preparing this week’s assignment.

  Thank you for your participation,

  Tzetzis, G. & Tsitskari E.

  • pdf
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  • pdf
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  • pdf
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  • Ανάθεση εργασίας
   Διαθέσιμο αλλά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του μαθήματος
   Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
 • Θέμα 8

  Μη ανακοινώσιμο στους μαθητές
  Τρέχων

  Final assignment

  Ταμπλό μαθήματος